Tilaa uutiskirje ja pysyt ajan tasalla.

Paljon melua lähes nollasta

Jorma Säteri, Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry

Sisäilma ja energiatehokkuus ovat tänä vuonna olleet julkisuudessa enemmän kuin koskaan. Sisäilman ongelmista on syytäkin olla huolissaan ja vaatia vaurioituneiden rakennusten korjaamista, mutta energiatehokkuus ei ole näiden ongelmien syy. Eikä myöskään ilmanvaihto, vaikka niinkin on väitetty. Suurimman osan ongelmista aiheuttaa vaipparakenteisiin valuva, maasta nouseva tai sisäpintarakenteet läpäisevä vesi. Riittämätön ilmanvaihto voi pahentaa ongelmaa ja suuri alipaineisuus kuljettaa epäpuhtauksia sisäilmaan, mutta perussyy on väärään paikkaan kertyneessä vedessä. 

Lue koko artikkeli

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje on luettavissa netistä

Asunnon ja muiden vastaavien tilojen terveydellisistä olosuhteista annettiin viime vuonna uusi laki ja sitä täydentävä asetus. Uusi asetus, joka tuli voimaan viime vuoden toukokuussa, oli aiempaa ministeriön antamaa yksityiskohtaista ja paljon käytettyä ohjetta lyhyempi. Siinä annettiin siksi Valviralle tehtävä antaa asetusta täydentäviä ohjeita. Valvira on työskennellyt asian parissa aktiivisesti ylitarkastaja Pertti Metiäisen johdolla.

Lue koko artikkeli

M1-luokitus toimii ja kehittyy

 Sisäilmastoluokitusta ollaan parhaillaan uusimassa. Uusi luokitus pyritään saamaan valmiiksi ensi vuonna ja se on tarkoitettu olemaan sopusoinnussa paraikaa uusittavana olevien rakentamismääräysten kanssa. Materiaalien päästöluokitusta ollaan uusimassa samaan tahtiin Sisäilmastoluokituksen kanssa.

Lue koko artikkeli

Tupakkalaki tiukentui

 

Harvalla lainsäädäntötoimella on Suomessa ollut niin suuri vaikutus sisäilman laatuun kuin vuosia sitten voimaantulleella tupakkalailla. Sen mukana on passiivinen tupakanpoltto lähes loppunut ja tupakoitsijat ovat joutuneet siirtymään ulos tai heille määrättyihin paikkoihin nauttimaan harrasteestaan.

Lue koko artikkeli

Uusi opas rakennusten kosteus- ja sisäilma-ongelmien tutkimiseen

 

Ympäristöministeriö julkaisi uuden oppaan ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” syksyllä. Se on täysin uusittu ja ajantasainen ohje ja samalla oppikirja kosteus- ja mikrobivaurioiden ja kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville kuntotutkijoille ja muille asiantuntijoille. Oppaassa on osaavasti esitetty tämän hetken tieto maassamme turhan tavallisista kosteusvaurioista ja niihin liittyvistä ongelmista. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa varmasti lukea se.

Lue koko artikkeli

Sisäilmapaja vieraili Tampereella

Sisäilmapaja järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa ja osanottajia oli taas ennätysmäärä liki 600. Tilaisuudessa käytiin kahden päivän aikana läpi useita käytännönläheisiä sisäilman laatua parantavia ja ongelmien tehokasta hoitamista käsitteleviä hankkeita.

Lue koko artikkeli

2017 – Alan tapahtumia

Tutustu vuoden 2017 tapahtumatarjontaan.

Lue koko artikkeli

Nollaenergiatalojen vaatimustasoa kohtuullistettiin

Ympäristöministeriö on lieventänyt nollaenergiatalojen vaatimuksia todennäköisesti keväisellä lausuntokierroksella saamansa kriittisen palautteen takia. Samalla on muutettu energialaskennan perusteita.

Lue koko artikkeli

Ilmanvaihto nousi kärkiaiheeksi

Belgian flaaminkielisellä alueella sijaitseva Gentin kaupunki oli keskiaikana tärkeä kaupan ja tekstiiliteollisuuden keskus. Sisarkaupunkinsa Bruggen kanssa se oli silloin eräs Euroopan suurimpia kaupunkeja.

Maailmanlaajuisen kongressin perusteella voi päätellä, että muualla biosidien käyttöä ei koeta niin tärkeäksi sisäilmaongelmien syyksi kuin Suomessa. Homeongelmien pikaista korjausta pidetään usein myös tärkeämpänä kuin homelajin tunnistamista.

Lue koko artikkeli

Kosteusvauriot voidaan estää

VTT:n ja TAMK:n tutkimus osoittaa, että merkittävä osa kosteusvaurioista on estettävissä oikealla käytöllä ja kunnossapidolla. Asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaamiseen käytetään Suomessa vuosittain
400 miljoonaa euroa, mikä on viisi prosenttia koko korjausrakentamisesta.

Lue koko artikkeli

Onko kuntasi kouluissa mitattu sisäilman radon?

– Koska suurin altistus syntyy kuitenkin kodeissa, olisi myös hyvin tärkeää, että kaikki selvittäisivät oman kotinsa radonpitoisuuden, johtaja Tarja K. Ikäheimonen sanoo.

STUK on käynnistänyt valtakunnallisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää koulujen sisäilman radonpitoisuuksia ja vähentää oppilaiden ja työntekijöiden altistumista radonille.

Lue koko artikkeli

Uusi kirja nanotekniikasta

Hiukkasten kierto elimistössä. Kuva kirjasta Nanotekniikan lupaukset.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kai Savolainen on kirjoittanut Työterveyslaitoksen syksyllä julkaiseman kirjan ”Nanotekniikan lupaukset”. Se käsittelee nanohiukkasten ja nanotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä. Kirjassaan Savolainen antaa lukijalleen perustietoutta nanotekniikan perusteista, nanohiukkasten ominaisuuksista ja niihin liittyvistä riskeistä.

Lue koko artikkeli

Ovatko nanohiukkaset unohdettu terveysriski?

Nanomateriaaleja käytetään yhä useammissa tuotteissa, mutta niiden vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ympäristöön ei vielä tiedetä tarpeeksi. Valtiontalouden tarkastusvirasto kehottaa ministeriöitä laatimaan kokonaiskustannusarvion pienhiukkasten Suomessa aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista.

Lue koko artikkeli

Asbestitöiden hinta nousee

Ilmanäytteenotto purkutilassa.

Uudet säännökset tekevät asbestitöistä entistä turvallisempia, mutta samalla ne nostavat asbestitöiden kustannuksia ja usein myös pitkittävät remontteihin kuluvaa aikaa.

Lue koko artikkeli

Siivous on kontaktilaji

 Sisäilmaston kannalta tärkeimpinä pidetään ilman laatua ja oikeaa lämpötilan hallintaa. Sisäilman laatuun ja ennen kaikkea sen puhtauteen vaikuttaa oleellisesti myös huonetilan siivous. Kysyimme jyväskyläläiseltä tohtori Tuula Suontamolta, kuinka pitäisi siivota.

Lue koko artikkeli

Talkoot saatiin hienosti päätökseen

 

Valtakunnallisten kosteus- ja hometalkoiden päätöstilaisuudessa pääosan saivat tänä vuonna valmistuneet osat, jotka esiteltiin. Merkittävin oli varmasti kosteus- ja homekorjauksien ja niitä edeltävien tutkimusten tasoa nostava asiantuntijoiden koulutushanke. Mutta talkoissa tehtiin paljon muutakin..

Lue koko artikkeli

Mitä on ympäristöherkkyys?

 

Ympäristöherkkyydelle ei ole vielä tautiluokitusta, eikä sen esiintyvyyttä ole ole tutkittu Suomessa. Monissa maissa tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin listattu taudin aiheuttajia ja oireita.

Lue koko artikkeli

Team Rynkeby pyöräilee syöpälasten hyväksi

11 pyöräilyn harrastajan vuonna 2002 perustama Team Rynkeby on pohjoismainen hyväntekeväisyystapahtuma, jossa joukkueet pyöräilevät vuosittain Pariisiin. Rynkeby Foods:in sponsoroima tapahtuma on kerännyt perustamisvuodesta tähän päivään jo lähes 30 miljoonaa hyväntekeväisyyseuroa.

Lue koko artikkeli