Ääneneristysvaatimuksia melualueilla täsmennetään asetusmuutoksella

Ympäristöministeriö on antanut rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen muutoksen. Ääniympäristöasetuksen muutos täsmentää rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimusta melualueilla.

Ääniympäristön huomioiminen on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten sisätilojen äänilähteet ovat lisääntyneet.

Nyt annetulla asetuksen muutoksella täsmennetään voimassa olevan asetuksen esitysmuotoa uuden rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimuksista melualueilla, sekä kevennetään parvekkeiden äänitasovaatimusta. Asetusta sovelletaan ensisijaisesti uudisrakentamisessa. Korjausrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääniympäristöä koskevat vaatimukset määräytyvät lähtökohtaisesti aina rakennuksen valmistusaikana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.

Asetus tulee voimaan 1.4.2019 ja korvaa 5 §:n 1 ja 3 momenttien, sekä 6 §:n 2 momentin osalta rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen (796/2017).

 

Jaa artikkeliAiheesta Määräykset

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2022