RTS-ympäristöluokituksen uudet kriteerit julkaistiin 
– rakentamisessa huomio rakennusten koko elinkaareen


Kansallisen ympäristöluokituksen uudistettu kriteeristö julkaistiin Rakennustietosäätiön ja Rakennuslehden yhteisseminaarissa Säätytalossa, Helsingissä 6.9. RTS-ympäristöluokitus lanseerattiin keväällä 2017.

RTS-ympäristöluokitus on tehokas ja edullinen työkalu kestävän kehityksen mukaiseen rakennushankkeen ohjaukseen ja ympäristöluokitukseen. Eurooppalaisiin standardeihin pohjautuva RT-hankeohjaustyökalu on kehitetty erityisesti Suomen oloihin ja siinä on otettu huomioon parhaat kotimaiset käytännöt ja luokitukset sekä rakentamiseen liittyvä kansallinen ja EU-lainsäädäntö.

RTS-kriteeristö muodostuu viidestä osa-alueesta: prosessi, talous, ympäristö ja energia, sisäilma ja terveellisyys sekä innovaatiot. Uusissa kriteereissä on huomioitu muuttuneet rakennusmääräykset, uusittu Sisäilmastoluokitus 2018 -ohjekokonaisuus, LEVEL´s-kriteeristön kehitys, viherympäristön ja hulevesien käsittely sekä materiaalitehokkuus, kierrätys ja jätelainsäädäntö.

Uudistetun luokituksen merkittävin muutos on täysin uusi kriteeri, materiaalitehokkuus, jonka avulla on tarkoitus edistää materiaalitehokkuuden huomioimista hankkeen materiaalivalinnoissa ja lisätä rakennusmateriaalien valmistuksen ympäristötietoisuutta.

Käytännön kokemuksia: tavoitteiden määrittäminen tärkeää

Mia Andelin

RTS-ympäristöluokitustyökalu on parhaillaan käytössä 57 projektissa, joissa tavoitteena on saavuttaa 2–4 tähteä (asteikolla 1–5). Säätytalolla saatiin kuulla käytännön tapausesimerkkien valottamina, miten luokitusta on toteutettu ja toteutetaan käytännössä.

Skanska Oy:n ympäristöpäällikkö Mia Andelin kertoo, että luokituksen soveltaminen järvenpääläisen As Oy Ainonrannan rakennusprosessissa oli hyvä tarkistus myös rakennusyhtiön omiin prosesseihin: miten prosessi toimii ja millaista tekemisen taso on. Lisäksi RTS-luokituksen pilotointi antoi uusia ideoita toiminnan kehittämiseen ja myös helpotti rakennusprosessista viestimistä. Positiivista pilotissa oli myös se, että se herätti kiinnostusta muissa Skanskan hankkeissa. Andelin kehottaa satsaamaan tavoitteiden asettamiseen jo heti prosessin alussa: – Aloittakaa ajoissa! Kesken on vaikea hypätä liikkuvaan junaan.

Jonni Laitto

Senaatti-kiinteistöissä RTS-ympäristöluokitus on vuonna 2018 otettu käyttöön kaikissa soveltuvissa hankkeissa, joita on tällä hetkellä viitisenkymmentä. Tavoitteena on rakennusprosessin laadun parantaminen. – Mielestämme luokitus on vastuullinen, ja siinä on huomioitu hyvin kansalliset käytänteet. Lisäksi kriteeristön vaatimusasettelu on pääosin hyvin mietitty. Oikein käytettynä, täysimääräisesti hyödynnettynä työkalu on oikein hyvä, Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamisjohtaja Jonni Laitto kiittelee.

Helsingin kaupungin asuntojen toimenpideohjelmaan 2017–2021 sisältyy kestävän kehityksen vaatimustasojen määrittäminen, joka käsittää RTS-ympäristöluokituksen käyttöönoton. LVI-suunnittelupäällikkö Minna Launiainen sanoo, että tavoitteiden asettaminen luokituksen avulla on yksinkertaista, mutta niiden toteutumista voidaan arvioida vasta

Minna Launiainen

myöhemmin. Hän arvioi materiaalitehokkuuden lisäyksen kriteeristöön olleen tarpeellinen, koska Helsingin kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen. – Luokituksen käyttö on tietenkin uutta sekä rakennuttajalle että suunnittelijoille. Tavoitteena on, että luokitustyökalun käyttö saadaan osaksi normaalia suunnittelua. RTS-ympäristöluokituksen suurin hyöty saadaan sen käytöstä.

Ympäristövastuullisen rakentamisen työkalu

Seuraavan kymmenen vuoden aikana lainsäädäntö kehittyy, ja se ohjaa entistä vahvemmin huomioimaan kestävän kehityksen myös rakennushankkeissa. Enää ei puhuta pelkästään rakentamisen vaiheesta, vaan huomio kohdistuu jatkossa yhä enemmän rakennusten koko elinkaareen. RTS-luokitus painottuu rakentamisen alkupäähän, mutta nyt siihen on saatu myös käytön aikaisia osia. RTS antaa hyviä työkaluja ympäristövastuun määrittämiselle.

Ympäristön ja tehokkuuden huomioimista arvostavat niin asukkaat, rakennuttajat, kiinteistönomistajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin; ympäristön huomioiva rakennus säästää vettä ja energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja säästää rahaa koko elinkaarensa aikana. Lisäksi ympäristönäkökohtien huomioiminen parantaa ihmisten hyvinvointia.

RTS-ympäristöluokituksen uudistetut kriteerit pääset näkemään täältä.

Lisätietoja: glt.rts.fi

TEKSTI Anna Merikari

Jaa artikkeli


Aiheesta Määräykset

BLOGIT

Miimu Airaksinen |  20.2.2020

Sisäolosuhteista hyvinvointia

Ulla Siimes |  22.1.2020

Lapsen päivä on tänään

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2020