Sisäilmayhdistyksen vuosikokous pidettiin juhannusviikolla

Sisäilmayhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä 16.6.2020. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosikokous tulisi järjestää vuosittain huhtikuun aikana, mutta poikkeuksellisen kevään aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous pidettiin tavallista myöhemmin. Vuosikokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja muut esille tulleet asiat. Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin vuoden 2019 vuosikertomus ja vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

Katsaus vuoteen 2019 osoitti, että yhdistys on jatkanut yleishyödyllistä toimintaansa järjestämällä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla aktiivisesti tiedotus- ja julkaisutoimintaa edistääkseen terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistys on säilyttänyt asemansa arvostettuna sisäilmavaikuttajana.

Viestinnän painopiste viime vuonna oli laadukkaan ja terveellisen sisäilmaston rakentamisessa ja olemassa olevan rakennuskannan huollossa ja ylläpidossa.

Sisäilmayhdistyksen tärkeimmät vuosittaiset tapahtumat ovat Sisäilmastoseminaari  ja Sisäilmapaja. Sisäilmastoseminaari on vakiinnuttanut paikkansa alan tuoreimpien tutkimustulosten esittelyfoorumina ja sisäilma-alan ihmisten kohtaamispaikkana, ja se kerää vuosittain noin 1 300–1400 osallistujaa. Vuonna 2021 Sisäilmastoseminaari järjestetään 9.3. Messukeskuksessa, Helsingissä. Sisäilmapaja on kaksipäiväinen, kulloinkin eri paikkakunnilla järjestettävä, paikallisia sisäilma-asioita esiin nostava kaksipäiväinen seminaari. Tänä vuonna Sisäilmapaja12 järjestetään 24.–25.11. Lahden Sibelius-talolla.

Seminaarien ja muiden pienempien tapahtumien ohella Sisäilmayhdistys jakaa sisäilmatietoa kuluttajille. Sisäilmayhdistys on koordinoinut pitkään Sisäilmainfopiste-toimintaa, joka tähtää riippumattoman sisäilmatiedon levittämiseen. Jatkossa toimintaa tullaan kehittämään yhdessä toiminnassa mukana olevien järjestöjen kanssa, jotta rajatuilla resursseilla saadaan aikaiseksi paras mahdollinen vaikuttavuus. Lisäksi yhdistys julkaisee alan oppaita ja ohjeita. Sisäilmayhdistyksen uutena toimintamuotona otettiin käyttöön Hyvä sisäilma -suositukset. Yhteistyössä Kuntien sisäilmaverkoston kanssa julkaistiin Ilmanvaihdon käytön yleisohje ja siihen liittyvä ensimmäinen Hyvä sisäilma -suositus. Jatkossa selvitetään uusia aiheita Hyvä sisäilma -suosituksille osana asiantuntijatoiminnan kehittämistä.

Sisäilmayhdistyksellä on yli 200 kutsuttua henkilöjäsentä ja saman verran kannattajajäseniä, jotka ovat hyvän sisäilmaston puolesta toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

Sisäilmayhdistyksen hallituksessa jatkavat Risto Kosonen (pj.), Jorma Säteri, Anne Hyvärinen, Heidi Salonen, Mika Vuolle ja Pasi Pipatti. Uudeksi hallituksen jäseneksi vapaana olleelle paikalle valittiin Pertti Pasanen. Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimii Mervi Ahola.

Teksti: Anna Merikari

Jaa artikkeli
Aiheesta Sisäilmayhdistys

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2021