Kansanedustajat perustivat sisäilmaryhmän

Joukko kansanedustajia perusti toukokuussa sisäilmaryhmän, joka pyrkii edistämään sisäilmaongelmissa auttavan tiedon levittämistä. Lisäksi ryhmä haluaa parantaa sisäilmasta sairastuneiden asemaa.

Eduskunta on korkeimpana lainsäädäntöelimenä harvoin päässyt puuttumaan sisäilmastoon liittyvien asioiden käytännön hoitoon. Käytännön töiden johto ja tavoitteiden määrittely on jäänyt virkakunnan, lähinnä ministeriöiden, hoitoon.

Muutama vuosi sitten eduskunnan tarkastusvaliokunta kansanedustaja Tuija Braxin johdolla kuitenkin otti homman hyvin haltuunsa ja selvitti laajassa mietinnössään kosteus- ja homeongelmien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. Mietintö, jonka myös koko eduskunta täysistunnossaan hyväksyi, antoi asian käsittelylle potkua. Sen sisältämiä ehdotuksia on käytetty viime vuosina monien merkittävien toimenpiteiden taustavoimana. Tärkeää siinä oli myös se, että valtioneuvosto joutuu vuosittain antamaan eduskunnalle katsauksen alan kehittämiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Eduskunnassa on taas herätty

Vastaavaa suurempaa aktiivisuutta sisäilmaston asioiden tuomiseksi eduskunnan käsittelyyn ei ole tuon tapahtuman jälkeen näkynyt. Sisäilmastoon liittyviä näkökohtia ei ole eduskunnan toimenpiteissä tai kannanotoissa kovin paljon näkynyt. Esimerkiksi energiapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä niihin olisi ollut mahdollisuus tarttua.

Mutta yksittäiset kansanedustajat ovat nyt ottaneet asian omakseen ja perustaneet toukokuussa kansanedustajien sisäilmaryhmän. Asian taustalla on huoli siitä, että, että kymmenet tuhannet, kenties sadat tuhannet suomalaiset saavat sairausoireita sisäilmasta kodeissa, kouluissa ja työpaikoilla. Kansanedustajien sisäilmaryhmä aikoo pureutua ongelman molempiin puoliin: rakennuksiin ja ihmisiin.

Ryhmä haluaa vauhdittaa toimia, joilla varmistetaan, että Suomessa rakennettavat talot ovat ”terveitä” eli niissä ei ole kosteusvaurioita eikä muutakaan, mikä on omiaan vaarantamaan terveyden. Ryhmä haluaa edistää tiedon levittämistä kuntiin siitä, miten rakennuksia korjataan, huolletaan ja ylläpidetään tavalla, joka edistää terveellistä sisäilmaa. Lisäksi ryhmä haluaa perehtyä syihin, jotka aiheuttavat sairausoireita joissakin rakennuksissa asuvissa, opiskelevissa ja työskentelevissä ihmisissä, sekä parantaa sairastuneiden asemaa.

Sisäilmaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Satu Hassi (vihr.), varapuheenjohtajaksi Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja johtokunnan muiksi jäseniksi Anders Adlercreutz (r.), Susanna Huovinen (sd.), Silvia Modig (vas.), Veera Ruoho (ps.), Saara-Sofia Siren (kok.), Sari Tanus (kd.) ja Antero Vartia (vihr.). Johtokuntaa pyritään täydentämään siten, että kaikki eduskuntaryhmät ovat edustettuina.

Mitään tämän konkreettisempaa ohjelmaa uusi sisäilmastoryhmä ei ole vielä esittänyt, mutta on todennäköistä, että sen myötä myös sisäilmastoasioiden esilletulo eduskunnassa virkistyy ja eduskunta tuleen ottamaan entistä aktiivisemmin kantaa asioihin.

teksti: Esko Kukkonen

Jaa artikkeli


Aiheesta Määräykset

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2020