Sisäilmaongelmien laajuutta ja vaikutuksia kodeissa kartoitetaan – vastaa kyselyyn

Sisäilmaongelmiin voi liittyä niin terveydellisiä, taloudellisia, sosiaalisia kuin oikeudellisiakin ongelmia. Kysely toteutetaan osana SisäTuki-hanketta, ja sen tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti tietoa suomalaisten kotitalouksien sisäilmatilanteesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa elo-syyskuussa 2020 kansalaiskyselyn, jonka avulla kartoitetaan sisäilmaongelmien sekä home- ja muiden asumisterveysloukkutilanteiden laajuutta ja tilanteisiin johtaneita syitä suomalaisissa kodeissa. Kysely toteutetaan osana Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen (SisäTuki) -hanketta.

Kyselyyn pääset tästä linkistä – vastausaika 26.8.-11.10.2020

Kyselyn tavoitteina on:

1. selvittää sisäilmaongelmien keskeisiä syitä
2. kartoittaa, millaisia home- tai muita asumisterveysloukkutilanteita Suomessa esiintyy
3. selvittää, millaisia vaikutuksia home- tai muilla asumisterveysloukkutilanteilla on kotitalouksiin, ja kuinka sisäilmaongelmista kärsiviä voidaan parhaiten tukea ja auttaa.
4. selvittää, millaisin toimenpitein home- tai muista asumisterveysloukkutilanteista kärsiviä voidaan parhaiten tukea ja auttaa.

Kyselytutkimuksen tulokset raportoidaan hankkeen loppuraportissa keväällä 2021.

Lisätietoa hankkeesta:

SisäTuki (Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen) -hanke on Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan kehityshanke. Sen toteuttaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto, Asumisterveysliitto AsTe ry ja Asianajotoimisto Alfa.
Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja ja tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäisiä vastauksia voida tunnistaa.

Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen (SisäTuki) -hankesivu (THL)
Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen -hankesivu (Valtioneuvosto)

Jaa artikkeliAiheesta Toimintamallit

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2021