Tutkimus: Koulun sisäilman laatua ei voi luotettavasti arvioida oppilaiden oireilun perusteella

THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tuoreesta tutkimuksesta selviää, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu.

Koulurakennuksissa, joiden olosuhteissa oli asiantuntija-arvion perusteella puutteita, kuten kosteusvaurioita, ongelmia lämpötiloissa tai huono ilmanvaihto, oppilaat kokivat hieman enemmän oireilua kuin niissä rakennuksissa, joiden olosuhteet oli todettu hyviksi.

Vaikka koulurakennusten olosuhteilla oli yhteys oireiluun, oli yhteys niin heikko, että oireilun määrän perusteella ei pystytä luotettavasti arvioimaan, millainen on rakennuksen sisäilman laatu.

Tämä selviää tuoreesta THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijoiden tekemästä tutkimuksesta, joka on julkaistu Environmental Health -tiedejulkaisussa.

Sisäympäristöissä havaituilla puutteilla oli tutkimuksen mukaan yhteyksiä oppilaiden hengitys- ja yleisoireisiin, kuten nuhaan, yskään tai päänsärkyyn. Joitain yhteyksiä havaittiin alahengitystie- tai iho-oireisiin, mutta ei silmäoireisiin.

Rakennukset kannattaa pitää kunnossa ja tutkia

Myös aiempien tutkimusten perusteella näyttää siltä, että oireilu kuvaa huonosti sitä, onko rakennuksen olosuhteissa puutteita.

”Tarvitaan lisää tutkimusta siitä, minkä verran sisäilman epäpuhtaudet selittävät koulujen välisiä eroja oireilussa verrattuna muihin oireilua aiheuttaviin tekijöihin. Näitä muita tekijöitä on tutkittu toistaiseksi huomattavan vähän”, sanoo professori Juha Pekkanen.

Sisäilman lisäksi oireiluun vaikuttavat muun muassa henkilön ikä, terveydentila ja kuormittavat asiat, kuten viihtyisyys ja tyytyväisyys töissä ja koulussa sekä käsitykset ja huolet sisäilmaan liittyvistä riskeistä. Se, että ihmisten oireiluun sisäympäristöissä vaikuttavat monet asiat, tulee huomioida sisäilmakyselyjen tuloksia tarkasteltaessa.

”Rakennusten käyttäjille suunnatuilla kyselyillä saadaan arvokasta lisätietoa sisäilmatilanteen selvittämiseen. Korjauspäätösten pitää kuitenkin perustua ensisijaisesti tutkittuun tietoon rakennuksen kunnosta”, sanoo ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimukseen osallistui 129 ala- ja yläkoulurakennusta Helsingin alueelta. Rakennusten olosuhteiden arvio perustuu Helsingin kaupungin selvityksiin. Tiedot oppilaiden oireilusta kerättiin THL:n sisäilmakyselyn avulla. Kyselyyn vastasi reilut 12 000 oppilasta (vastausprosentti 60).

Lähde:

Savelieva K, Marttila T, Lampi J, Ung-Lanki S, Elovainio M, Pekkanen J. Associations between indoor environmental quality in schools and symptom reporting in pupil-administered questionnaires. Environmental Health. 2019 Dec 27;18(1):115. doi: 10.1186/s12940-019-0555-6

Lue artikkeli:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6935098/pdf/12940_2019_Article_555.pdf

Lisätietoja:

Miten sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen?  /  THL

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 / THL

Jaa artikkeli


Aiheesta Tutkimus

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2021