Ratkaistaan yhdessä! – keinoja sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemiseen

-Emme ota kantaa kuntien yksittäisten kiinteistöjen kuntoon, vaan keskitymme lasten ja perheiden auttamiseen tässä hetkessä, Kiti Haukilahti tähdentää. Kuva: Hengitysliitto

Ratkaistaan yhdessä! on Hengitysliiton, Homepakolaiset ry:n ja Suomen Vanhempainliitto ry:n koordinoima yhteishanke, jossa etsitään ratkaisuja oppimisympäristöjen sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. Hanke toimii vuosina 2018–2020.

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat ajankohtaisia monissa kunnissa ympäri Suomen. Maailman terveysjärjestö WHO:n raportin mukaan koulujen sisäilmaongelmat aiheuttavat paitsi terveydellisiä ongelmia, myös heikentävät oppimistuloksia ja lisäävät poissaoloja.

Lasten sairastaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin, ja vanhemmat kokevat usein jäävänsä asian kanssa yksin. Epätietoisuus aiheuttaa huolta ja turhautumista.

-Haasteet, joihin hankkeessa autetaan löytämään ratkaisuja, liittyvät sisäilmasta oireilevan lapsen oppimisen ja koulunkäynnin, terveyden ja hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden sekä vanhempien ja koko perheen tukeen, hankkeen koordinaattori Kiti Haukilahti Hengitysliitosta selventää hankkeen tarkoitusta.

-Emme ota kantaa kuntien yksittäisten kiinteistöjen kuntoon, vaan keskitymme lasten ja perheiden auttamiseen tässä hetkessä, Haukilahti tähdentää.

Ratkaisuja kumppanikunnista

Ratkaistaan yhdessä! -hanke aloitti toimintansa vuonna 2019 neljän kuntakumppanin kanssa. Tällä hetkellä mukana olevat yhteistyökunnat ovat Muhos, Reisjärvi, Lohja, Tuusula, Kangasala, Siuntio ja Nurmijärvi, ja uusia kuntia on tulossa vielä mukaan. Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö perustuu yhteistyösopimukseen.

Hankkeen myötä kunnissa järjestetään erilaisia ratkaisutyöpajoja eri teemoista, jotka tähtäävät sisäilmasta oireilevien lasten ja heidän perheitään tukevien palvelupolkujen luomiseen. Teemoja kartoitetaan haastattelemalla kunnassa sisäilmasta oireilevien lasten vanhempia, koulujen henkilökuntaa, kuntien työntekijöitä ja kuntapäättäjiä.

-Näin löydämme kunnista ne aiheet, jotka vaativat keskustelua tai toimintamallien kartoittamista tai kehittämistä. Ratkaisutyöpajojen teemoina ovat olleet muun muassa kouluterveydenhuollon rooli ja mahdollisuudet, kunnan sisäilmatyöryhmän toiminnan kehittäminen sekä kodin ja koulun yhteistyö sisäilma-asioissa, Haukilahti sanoo.

Työpajojen lisäksi hankkeessa keskitytään vanhempien ratkaisukeskeisten vaikuttamiskeinojen lisäämiseen kouluun liittyvässä päätöksenteossa ja kodin ja koulun yhteistyön vahvistamisessa. Lisäksi vanhemmille tarjotaan keskustelumahdollisuuksia ja vertaistoimintaa lapsille sekä heidän perheilleen.

-Hyviä ratkaisuja etsitään kumppanikunnista sekä valtakunnallisesti erilaisilla kyselyillä. Hankkeessa luotavat materiaalit ovat valmistuttuaan kaikkien kiinnostuneiden hyödynnettävissä, Haukilahti kertoo.

Ongelmista onnistuneisiin ratkaisuihin

Jokainen kunta on omanlaisensa ja tuntee omat haasteensa ja vahvuutensa parhaiten. Hankkeessa on havaittu, että jos koulukiinteistöjen kunnon selvittämisessä kestää, voivat perheet ja työntekijät uupua.

-Tällöin asian selvittäminen voi henkilöityä, ja syntyy vastakkainasettelua eri toimijoiden välille. Perheet eivät aina välttämättä tiedä, kuka vastaa mistäkin, ja oikean avun saaminen voi viivästyä, Haukilahti selventää.

Haukilahden mukaan huolella laaditut toimintaohjeet ja hyvä tiedonkulku ovat avainasemassa, kun koulussa epäillään sisäilmaongelmaa ja sisäilmasta oireilua. Tällöin on tärkeää, että kunta ja koulu tarjoavat avointa ja ajantasaista tietoa prosessin etenemisestä niin perheille kuin henkilökunnallekin.

-Tieto kannattaa laittaa mahdollisimman helposti saataville kunnan verkkosivuille ja vanhemmille suunnattuihin tiuedotteisiin. Vanhempien edustus sisäilmatyöryhmissä on niin ikään tärkeää.

-Kun oma lapsi oireilee, lapsi ja vanhemmat luonnollisesti toivovat, että lapsi tervehtyisi ja voisi käydä normaalisti koulua muiden luokkatovereidensa kanssa. Vanhempien toive on, että heitä kuullaan ja että joku ottaa lapsen terveydentilan selvittämisen ja seurannan asiakseen. Lapsen terveydentilan selvittämiseen ja mahdollisiin koulunkäynnin järjestelyihin kannattaa nimetä yhteyshenkilöt, Haukilahti toteaa.

Keskustelunpaikkoja ja kohtaamisia

Sisäilmaongelma on aina stressaava ja huolta sekä kysymyksiä aiheuttava tilanne. Haukilahti korostaa vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä sekä luottamuksen rakentamista, kun sisäilmaongelmatilanne on käsillä. On järjestettävä kohtaamisen paikkoja: ratkaisutyöpajojen, keskustelutilaisuuksien ja tiedotustilaisuuksien lisäksi on luotava mahdollisuus keskustella kasvokkain. Vanhemmat kaipaavat paitsi tietoa myös kuulluksi tulemista.

Sisäilma-asioissa kukaan ei onnistu yksin.

-Yhteisille keskusteluille on hyvä varata aikaa. Eri osapuolia kannattaa muistuttaa siitä, että vaikka tilanne on vaikea ja monimutkainen, kaikilla on yhteinen tavoite: lasten hyvinvoinnin ja koulunkäynnin turvaaminen. Työssä kannattaa olla sinnikäs. Luottamuksen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen voi viedä aikaa. Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vahvistaa niitä, Haukilahti tähdentää.

Hanke kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä

Ratkaistaan yhdessä! -hankkeessa kootut havainnot ja hyvät käytännöt perustuvat sisäilmasta oireilevien lasten vanhempien, vanhempainyhdistysten edustajien ja kuntien työntekijöiden haastatteluihin sekä hankkeen paikallisissa ratkaisutyöpajoissa syntyneisiin oivalluksiin, hankkeen valtakunnallisiin kyselyihin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin.

Hanke julkaisee EDUCA2020-tapahtuman yhteydessä Yhteistyöllä eteenpäin! -julkaisun, johon on koottu hyviä käytäntöjä koulujen sisäilmaongelmatilanteissa. Julkaisun teemoja ovat viestintä ja vuoropuhelu, kodin ja koulun yhteistyö, kouluterveydenhuollon tuki, lapsen sosiaalisten suhteiden tuki sekä vanhempien tuen tarpeet. Julkaisu on ladattavissa 24.1.2020 alkaen osoitteesta www.hengitysliitto.fi/ratkaistaanyhdessa.

Teksti: Anna Merikari

 

Jaa artikkeli


Aiheesta Uutiset

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2020