Säteilyturvakeskuksen radonmittauskoulutus verkkokurssina

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut radonmittauskoulutuksen verkkokurssina. Koulutus on suunnattu kiinteistöjen radonmittauksia ja -selvityksiä tekeville: asiantuntijoille yrityksissä ja kunnissa, oppilaitoksille ja kaikille radonmittauksesta kiinnostuneille.

Radonmittauskoulutus koostuu 16 osiosta, ja koulutuksessa opetetaan, minkälaisia mittareita radonmittauksissa kannattaa käyttää ja mihin ne sijoitetaan tutkittavassa kiinteistössä. Kurssilla käydään läpi myös erilaisten mittausmenetelmien ominaisuuksia, mittauksiin liittyviä epävarmuuksia, mittaustulosten tulkitsemista ja mittaustulosten vaatimisten mukaista raportointia.

Verkkokurssin kouluttajana toimii radiokemisti, ympäristötieteilijä Tuukka Turtiainen Säteilyturvakeskuksesta.

Radonin mittaaminen –kurssi löytyy täältä

Jaa artikkeli
Aiheesta Määräykset

BLOGIT

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2023