SisäPri-hankkeen loppuraportti julkistettiin: sisäilmaongelmissa tärkeää ennakointi, pitkäjänteisyys ja yhteistyö

SisäPri-hankkeessa tuotettiin tietoa kunnissa käytössä olevista toimintamalleista, jotka liittyvät sisäilmaongelmien korjaamisen priorisointiin ja päätöksentekoon. Hankkeen loppuraportti julkaistiin Terveet tilat -ajankohtaiswebinaarissa 10.6.2021.

SisäPri-hanke – Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa – toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa, ja se käynnistyi kesäkuussa 2019. Hankkeen toteutuksesta vastasi Suomen Kuntaliitto ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n muodostama konsortio.

Sisäilmaongelmissa tärkeää pitkäjänteisyys, yhteistyö ja selkeät toimintamallit

Webinaarissa hankkeen tuloksista kertoivat Paavo Kero (FCG), Jussi Niemi (Suomen Kuntaliitto) ja Kaisa Jalkanen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Tutustu esitysaineistoihin tilatjaterveys-sivustolla.

Investointitarpeiden tunnistaminen pitkällä tähtäimellä edellyttää kunnan palvelutarpeen, palveluverkkojen ja kunnan taloudellisen kantokyvyn tulevaisuuden hahmottamista. Hankkeessa ilmeni, että talouteen ja investointeihin liittyvät päätöksenteon perusprosessit ovat kunnissa systemaattisia, mutta merkittävällä osalla kunnista ei ole pitkän aikavälin toimintaa ohjaavaa suunnitelmaa.

Sisäilmainvestointien priorisointiin vaikuttavat olennaisesti tilojen terveellisyys, tilojen käyttötarve, tilojen merkittävyys tulevaisuuden palveluverkossa, tilojen tekninen kunto ja ikä sekä kunnan taloustilanne. Investointeihin liittyvää päätöksenteko ei aina ole objektiivista, vaan siihen vaikuttaa myös julkinen paine, mikä kuntien tulisi ottaa huomioon päätöksentekoprosessissa.

Raportin mukaan sisäilmaongelmia voidaan tehokkaimmin ehkäistä ja hallita ennakoivan kiinteistönpidon, kokonaisvaltaisten kuntoarvioiden, säännöllisten kiinteistökierrosten sekä taloudellisen resurssoinnin avulla. Merkityksellisiksi koettiin nopea reagointi tilanteisiin, avoimuus, hyvä yhteistyö, selkeät ohjeet ja toimintamallit sekä avoin viestintä.

Lue tiedote 10.6.2021: Selvitys: Sisäilmaongelmia torjutaan parhaiten pitkäjänteisyydellä, hyvällä yhteistyöllä ja selkeillä toimintamalleilla

Raportti: Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa

Terveet tilat -webinaarin tallenne: Webinaarin tallenne on katsottavissa Terveiden tilojen Youtube-kanavalla 24.6.2021 asti.

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeliAiheesta Toimintamallit

BLOGIT

Matkakertomukset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2022