Terveet tilat 2028: Tilaajan opas rakenteiden ilmatiiviyden parantamiseen on julkaistu

Lähde: Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen - Tilaajan opas.

Hyvä ilmatiiviys on vakiintunut osa energiatehokasta uudisrakentamista, sillä hyvällä ilmatiiviydellä tavoitellaan matalampaa energiankulutusta. Olemassa olevassa rakennuskannassa tiivistystarve voi tulla ajankohtaiseksi useasta eri syystä rakennuksen iästä riippumatta. Terveet tilat 2028 -ohjelman osana julkaistavassa uudessa tilaajan oppaassa on kuvattu rakenteiden ilmatiiviyden parantamisen lähtökohtia, jotka liittyvät muun muassa haitallisen kosteuskonvektion ja ilmavirtojen hallitsemiseen sekä asumisviihtyvyyden, energiatehokkuuden, paloturvallisuuden ja ilmaääneneristävyyden parantamiseen.

Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen – tilaajan opas on suunnattu tilaajille ja sen avulla pyritään nostamaan esille oleellisimmat seikat ilmatiiviyden parantamiseen tähtäävän korjauksen onnistumisen kannalta. Opas on laadittu pääasiassa julkisten rakennusten tarpeita painottaen ja se antaa tilaajalle näkökulmia tutkimusten, korjaussuunnittelun, urakoinnin, valvonnan, laadunvarmistuksen sekä jälkiseurannan tilaamiseen.

Tyypillisesti ilmatiiviyttä parannetaan korjauksissa, joiden tarkoituksena on saada olemassa olevaa rakennuskantaa lähemmäs nykyrakentamisen teknistä laatutasoa. Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen usein myös mahdollistaa ilmanvaihtojärjestelmän paremman toimivuuden ja säädettävyyden. Tiivistämisen jälkeen korvausilmaa ei enää oteta vääristä paikoista, kuten maaperästä rakennuksen alta tai ulkovaipparakenteista.

Tilaajan rooli korjauksissa on keskeinen

Tilaajan rooli ilmatiiviyden parantamiseen tähtäävissä korjauksissa on keskeinen. Tilaajan määrittämä ilmatiiviyden parantamisen korjaustapa ja tiivistyksen tavoitetaso vaihtelevat tapauskohtaisesti perusteellisesta rakenteen uusimisesta kevyempään pintarakenteisiin kohdistuvaan korjaukseen.

Lisäksi rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen on harvoin ainoa korjaustoimenpide, vaan korjauksiin liittyy vähintään ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus ja säätö. Erityisesti vanhoissa, suojelluissa tai rakenteiltaan monimuotoisissa rakennuksissa tiivistäminen on usein erikoisosaamista vaativaa korjaustyötä. Oppaassa on myös korostettu kuntotutkimuksen, suunnittelun ja rakentamisen laadunvalvonnan merkitystä ja tilaajan roolia niiden määrittämisessä.

Opas julkaistaan osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa ja sen kirjoitustyöstä vastasi Vahanen Rakennusfysiikka Oy.

Käsikirjoittajat:
Katariina Laine, Virpi Sandström, Toni Lammi, Miia Pitkäranta, Pekka Laamanen

Ohjausryhmä:
Timo Lahti, Katja Outinen, Vesa Pekkola

Uutinen on julkaistu Terveet tilat 2028 -sivustolla 23.11.2022.

Jaa artikkeli
Aiheesta Rakentaminen

BLOGIT

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton ja riippumaton asiantuntijalehti.

© Sisäilmauutiset 2023